Jihočeský kraj Krajské sdružení hasičů Jihočeského kraje
Hledat:


KSH na facebooku
Jihočeský kraj
Nadace

Nadace

Nadace

stříkačka

Novodobá historie Krajského sdružení hasičů Jihočeského kraje

Podle stanov SH ČMS z 1.12.2001, článku 56. byl ustaven VV KSH JČK ve složení
- starosta KSH JČK Václav Žižka, starosta OSH České Budějovice
- člen VV KSH JČK Jaromír Marek, starosta OSH Český Krumlov
- člen VV KSH JČK Jan Karásek, starosta OSH Jindřichův Hradec, od roku 2004 Josef Mihal
- člen VV KSH JČK Jiří Novák, starosta OSH Písek
- člen VV KSH JČK Josef Harvalík,OSH Prachatice
- člen VV KSH JČK Václav Císařovský, OSH Strakonice
- člen VV KSH JČK Karel Měchura,OSH Tábor, od roku 2004 Alois Pazdera

26.4.2005 
Shromážděním představitelů OSH byl zvolen starostou KSH JČK Václav Žižka ,starosta OSH České Budějovice. Náměstkem starosty KSH JČK byl zvolen Jiří Novák, starosta OSH Písek a Václav Císařovský, starosta OSH Strakonice.
Do výkonného výboru byl dále zvolen Jaromír Marek,starosta OSH Český Krumlov, Josef Mihal, starosta OSH Jindřichův Hradec, Josef Harvalík, starosta OSH Prachatice, (od 18.2.2009 Helena Fiedlerová, starostka OSH Prachatice) a Alois Pazdera, starosta OSH Tábor.
Předsedou KKRR KSH JČK se stal Jan Novotný, předseda OKRR OSH Tábor.

27.4.2010  
Na jednání Shromáždění představitelů OSH JČK byl znovu zvolen starostou KSH JČK Václav Žižka, starosta OSH České Budějovice. Náměstkem starosty KSH JČK byl zvolen Jiří Novák, starosta OSH Písek a Alois Pazdera, starosta OSH Tábor. Do výkonného výboru byl dále zvolen Jaromír Marek, starosta OSH Český Krumlov, Josef Mihal, starosta OSH Jindřichův Hradec, Helena Fiedlerová, starostka OSH Prachatice a Jaroslava Boukalová, starostka OSH Strakonice. Předsedou KKRR byl znovu zvolen Jan Novotný, předseda OKRR OSH Tábor.

8.4.2015
Na historicky prvním jednání Shromáždění delegátů OSH byl zvolen výkonný výbor kraje, který vychází ze znění stanov SH ČMS přijatých 17.10.2014. Nově zvolené orgány KSH JČK a jejich činnost jsou náplní těchto www stránek.

 

Český Krumlov Prachatice Strakonice Písek Tábor Jindřichův Hradec České Budějovice Krajské sdružení hasičů v Jihočeském kraji